Resultaten van de vergadering HBV Hoofdstedenbuurt –Waterweg Wonen op 6 februari 2013.

Lees hier de besproken onderwerpen.

 

Resultaten van de vergadering HBV Hoofdstedenbuurt –Waterweg Wonen op 6 februari 2013.

  • In de komende maand zal het bestuur een overleg hebben met de Afdeling Techniek over de layout en structuur van de Meer Jaren Onderhoud Begroting, zodat er een advies gegeven kan worden.
  • We hebben vernomen dat in verband met de bezuinigingen de wijkmeester, die in januari met pensioen is gegaan, niet wordt vervangen. Daarover hebben we een brief geschreven en gevraagd om de motivatie en eventuele andere oplossingen.
  • Komende maand gaat iedere flatcommissies een schouw houden in hun eigen flat. Daaruit volgt een lijst met reparaties en op te knappen onderdelen. Die wordt in April besproken met WaWo. Mocht u daarover wensen hebben geef dat dan door aan uw flatcommissie. Verder gaan we ook met de wijk coördinator , de heer Rens Vermeer, door de wijk om het straat en trottoir werk te bekijken. Daarbij houden we wel rekening met de op handen staande opknapbeurt van de wijk.
  • In september wordt er begonnen met de revitalisering, zo noemt de Gemeente het, aan de Wenenweg, Londenweg en Madridweg . Daarna volgt de Lissabonweg. Daarna komt de Bernweg en Londenweg aan de beurt. Over de Bonnweg en Brusselweg hebben we nog geen planning binnen. De werken zullen bestaan uit het ophogen van de riolering en dus daarbij ook een gedeelte van de wijk.
  • De nooddeur in het trappenhuis van de Londenweg wordt vervangen door een deur met minder glas.
  • Wat betreft de condensvorming in de hallen van de flats hebben we verzocht een onderzoek te verrichten naar eventuele betere ventilatie.
  • Van de Madridweg zijn klachten over de verwarming binnengekomen. We hebben verzocht dit te onderzoeken en het is ons toegezegd.
  • We hebben nog geen bericht ontvangen over ons verzoek voor complexbeheerders in die flats die nog geen beheerder hebben. Dit wordt zeer binnenkort besproken in het Management van Waterweg Wonen.
  • Buiten de vele goede ervaringen die we hebben met Waterweg Wonen zitten er soms ook minder prettige: Door miscommunicatie en mismanagement begint het betegelen van de ingangen bij de Madrid- Luxemburg- en Londen-weg pas op zijn vroegst in April in plaats van de beloofde termijn in 2012.
  • In de huuradvertenties voor leegkomende flats zal geprobeerd worden een ander soort advertentie te plaatsen met iets meer informatie over de desbetreffende flat. Dit zal worden uitgeprobeerd in de volgende flats: Madrid-Londen-Lissabon 5/7- Wenen- en Bonnweg. De flat commissies zijn al druk bezig met het opstellen van de advertentie .


Wij hopen dat deze manier van u informeren, direct na een vergadering, u zal bevallen.
Geef dat ook door aan uw buren en kennissen.

 

Wij hopen dat zij zich dan ook opgeven voor de nieuwsbrief!!!


Heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Ga dan naar “Contact”via het hoofdmenu en laat het ons weten.

 

pdf kl