Op 19 april 2022 is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersraad door de Bewonersorganisaties de samenwerkingsovereenkomst getekend, namens de HBV Hoofdstedenbuurt heeft de voorzitter Henk Roodenburg de overeenkomst getekend.

 

pdf kl