3e Nieuwsbrief 2013 uitgedeeld

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van 2013.


Einde renovatie
In juli 2013 is de laatste flat de Bonnweg opgeleverd na de renovatie, hiermee is dan ook het hele renovatietraject afgesloten en dat gebeurde met een groot feest op 7 september die dag zijn ook de beelden onthuld door Jan Carel Koster (de beeldhouwer), deze zijn geschonken door Waterweg Wonen aan de hoofdstedenbuurt.


Je hoorde veel verschillende meningen in de buurt van: “Ohhh wat mooi, ik zie er toch wel …….. dingen in, tot De Londenweg is duidelijk maar de andere beelden weet ik niet wat het voorstelt.” Bij de onthulling van de drie beelden heeft de beeldhouwer zelf uitgelegd wat hij ermee bedoelt, en wat het in zijn ogen voorstelt, echter stelt hij een ieder mag er in zien wat hij wilt. Indien u nadere uitleg wilt van Jan Carel Koster kunt u bij de beelden scannen op een smartphone, u kunt het ook opzoeken op de site van Jan Carel Koster. (www.Jancarelkoster.com). Na de onthulling begon een groot feest met verschillende artiesten, dit feest is georganiseerd door de St. Activiteiten Hoofdstedenbuurt en de HBV dankt hun ervoor, alles verliep goed, om 10.00 uur.

 

 

 

 

     

ging iedereen meer dan tevreden naar huis.

 

De complexbeheerder
Nadat er een enquête is gehouden bij alle bewoners (behalve bij de drie hoge flats) voor het aanstellen van een complexbeheerder, kunnen wij meedelen dat alleen de Wenenweg niet voldoende stemmen heeft gekregen. De Lissabonweg, Bernweg, Bonnweg en de Brusselweg hebben ruim 70% van de bewoners toestemming verkregen om de complexbeheerder aan te stellen. Het voorstel ligt nu nog bij de notaris en we hopen dat de complexbeheerders in januari al kunnen beginnen, waarschijnlijk wordt het een aanstelling van 2 beheerders met een taak van ongeveer 20 uur elk.


Energiekosten
Waterweg Wonen en HBV hebben in co-makership een buro ingehuurd die onderzoek doet naar energiekosten, het buro E-live is een energiemakelaar. Deze blijft voor een jaar als makelaar fungeren en zoekt de leverancier met de goedkoopste prijs uit, de eerste contracten zijn al vastgelegd en gaat in op 1 januari 2014. Op elektriciteit gaan we al 30% goedkoper dan het basisjaar 2012. Dus wij denken dat we minimaal 15% voordeliger zullen zijn bij de eindafrekening voor Electra dit jaar

 

 

 

     

Let op dat gaat over de electra van de flatgebouwen en niet over uw particuliere afrekening.


De Bernweg en de Brusselweg hebben voordat dit contract werd afgesloten al een contract moeten afsluiten bij de oprichting van de VVE’s, om ook over te gaan naar E-Live moet dit in de algemene vergadering van de VVE goedgekeurd worden, deze vergaderingen staan gepland in 2014. Als alles goed gaat en de kopers en huurders stemmen ermee in kunnen deze flats ook over gaan met ingang van 2015.


MJOB
Zoals vermeld in de vorige nieuwsbrief konden wij geen goed advies uitbrengen over de meerjaren onderhoudsbegroting. Intussen zijn de nieuwe MJOB –voorstellen al ontvangen, maar WaWo verandert de structuur van hun opzet niet en kunnen wij alleen advies uitbrengen over 2015. Gezien de renovatie van de afgelopen jaren is er voor groot onderhoud niet veel aan de hand, dus is er aan alle flatcommissies gevraagd of zij het eens zijn met de planning voor volgend jaar, zodat wij aan het eind van deze maand een advies kunnen uitbrengen. Dit voorstel kunt u ook vinden op uw eigen “mijnwaterwegwonen” bestand op de website van Waterweg Wonen.

 

De ophoging
Op het moment is er niet veel nieuws over de ophoging van de buurt, deze zou in het najaar beginnen dus we gaan er voorlopig vanuit dat het inderdaad aan het eind van het jaar hooguit begin volgend jaar gaat gebeuren.

 

HBV Hoofdstedenbuurt en Internet
Als HBV Hoofdstedenbuurt proberen we steeds om makkelijker contact met de bewoners van de Hoofdstedenbuurt te krijgen.


Naast onze website :


http://hbv-hoofdstedenbuurt.nl/

 

zijn we nu ook op Facebook!!


Vanuit je eigen Facebookpagina kan je onze pagina vinden onder :

https://www.facebook.com/hbvhoofdstedenbuurtvlaardingen

 

 

Of je kan ook gewoon zoeken naar HBV Hoofdstedenbuurt.


Eenmaal op onze pagina gekomen druk je op de knop 'Vind ik leuk'


Dan ontvangen jullie steeds het laatste nieuws .


We zijn nu ook bezig de beide pagina’s te linken zodat de nieuwsbrief in de toekomst ook steeds op Facebook geplaatst wordt.


Tot ziens op onze nieuwe Facebook pagina !!!!!

 pdf kl