Nieuwsbrief Januari 2013

Het bestuur van de HBV wenst u een heel voorspoedig en vooral een gezond 2013 toe.
Terugkijkend naar 2012 is er weer heel wat gebeurd in onze wijk. Zo is de Lissabonweg opgeleverd na een renovatie en zijn alle bewoners weer terug in hun eigen woning die weer als nieuw is. De renovatie aan de Bonnweg is inmiddels ook gestart en als alles volgens plan verloopt zijn alle woningen in de zomer alweer opgeleverd. Wij wensen de bewoners ook alle sterkte toe tijdens deze ongemakkelijke periode. Ook hebben we de nodige adviezen uitgebracht naar Waterweg Wonen wat betreft de stookkosten, servicekosten, meerjarenonderhouds-begroting, enz.
In het nieuwe jaar zullen we deze taken graag weer oppakken en we zijn benieuwd wat voor nieuwe taken ons dat weer zal opbrengen. Voorlopig zijn al diverse mensen bezig zich in te spannen in diverse werkgroepen namens de Huurdersraad Waterweg Wonen of samen met de Gemeente Vlaardingen, zoals leefbaarheid in de wijk, huurbeleid en strategische woningvoorraad. In de laatste twee werkgroepen wordt een advies uitgebracht over de verdeling van woningen en toetsing van huurverhogingen.
Er is nogal wat aan de hand i.v.m. toewijzing van woningen n.l. de inkomensgrens voor het verkrijgen van een woning en de toeslag die de regering wil invoeren voor hogere gezinsinkomens (te weten 2,5% of 6,5% huurverhoging) om scheefwonen tegen te gaan. Veel mensen in onze wijk zullen hiermee te maken krijgen. Ook het project koopwoningen aan de Brusselweg en Bernweg zal dit jaar echt van start gaan.
In het nieuwe jaar zullen er ook leuke zaken plaatsvinden want na de oplevering van de Bonnweg, als alle flats dus gerenoveerd zijn, zal er een groot buurtfeest voor de Hoofdstedenbuurt gegeven worden. De Stichting Activiteiten is samen met de HBV en Waterweg Wonen al bezig dit feest te organiseren. Tijdens dit feest zullen ook de beelden onthult worden. Ook is er sprake dat dit jaar een begin gemaakt gaat worden met een eenvoudige ophoging i.v.m. de verzakte riolering. Hoe dit er precies uit gaat zien moeten we afwachten.
Kortom het nieuwe jaar zal onze buurt niet zomaar voorbij laten gaan, maar wij wensen u vooral veel woonplezier.

 

 

 

 

     

Meerjaren onderhoudsbegroting
Om de flats in goede orde te houden voor nu en vooral in de toekomst maakt Waterweg Wonen ieder jaar een meerjarenonderhouds-begroting. Voordat de posten die erop staan in de begroting voor het nieuwe jaar verwerkt worden vraagt Waterweg Wonen een advies aan de HBV. Dit jaar kregen we de stukken en tot onze verbazing waren de posten die erop staan weer allemaal verschillend ten opzichte van de vorige jaren en naar ons idee was het ook niet compleet. Toch hebben we geprobeerd het stuk te bestuderen maar wij als HBV kwamen er niet geheel uit. Derhalve hebben wij dus hierover geen advies kunnen geven.
Inmiddels zijn we wel overgegaan met het volgende gesprek om tot een eenduidige en structureel programma van de MJOB, zodat we in het vervolg de posten kunnen vergelijken met de onderlinge flats en met het vorige jaar. We hopen dat we hier spoedig meer nieuws over kunnen geven.


De Beeldenroute in de Hoofdstedenbuurt.
In de plannen van enkele jaren geleden zou de wijk in zijn geheel opgehoogd zijn tegelijkertijd met het einde van de renovatie. Waterweg Wonen zou daar ook aan bijdragen. Daarbij waren ook enkele kunstwerken voor verfraaiing van de wijk gepland. Jammer genoeg moeten we nog even wachten voor de ophoging door de Gemeente in verband met de financiële situatie. De door Waterweg Wonen geplande kunstwerken waren al aanbesteed en die gaan gewoon door.
Jan-Carel Koster, de artiest die hard bezig is om de drie sculpturen uit diverse steensoorten te hakken heeft een mooie site.
Onderstaande link aanklikken en u heeft de meest up-to-date informatie.
http://jancarelkoster.wordpress.com/
Wat mooi hè ??
U kunt zich ook aanmelden op deze site om zoveel mogelijk iedere update te volgen.
Verder ook op de pagina, kan je de vorderingen zien van de verschillende kunstwerken.
In September met het feest van de voltooiing van de renovatie zullen ze de wijk gaan verfraaien!!!!

 

 

 

     

Digitalisering van de nieuwsbrief.


De aanmeldingen komen nog steeds gestaag binnen. Wel nog te weinig om de nieuwsbrief alleen te sturen naar de leden die dat aan ons hebben kenbaar gemaakt. Vandaar dat er leden zullen zijn die zich hebben aangemeld voor het digitaal nieuws en nu ook de gedrukte nieuwsbrief ontvangen. We hopen met de volgende brief dat te kunnen splitsen. Zij hebben wel in december al nieuws ontvangen hetgeen nu ook in deze brief staat.
Doordat we nog steeds bezig zijn met de opbouw en verbeteringen aan de site is de aanmeldingsprocedure sinds kort ook al wat makkelijker gemaakt.
Ook hopen we dat er steeds meer bewoners van de Hoofdstedenbuurt zich aanmelden voor het nieuws maar vooral ook om ons in te lichten over hun ervaringen in en om de flat t.a.v. Waterweg Wonen. Zoveel te meer informatie wij van u ontvangen des te beter kunnen wij functioneren.

Aanmelden svp op de site : http://hbv-hoofdstedenbuurt.nl/


Energieleverancier Londen-Luxemburg en Wenenweg.


De HBV heeft gevraagd aan Waterweg Wonen om te onderzoeken of het voordeliger kan zijn om al dan niet over te gaan op een andere energieleverancier. Er zal onderzocht worden of het voordeliger kan maar het moet ook betrouwbaar in de facturering zijn. Het gaat hier om de collectieve energiekosten van de flats.
Het onderzoek zal door een Energie makelaar worden verricht.

 

Krijgt de Hoofdstedenbuurt toch nog een opknapbeurt?


Tweede helft van 2013 zal er waarschijnlijk een begin gemaakt gaan worden met het repareren van de riolering.
De riolering van de Lissabonweg, Wenenweg en Bernweg behoren gerepareerd te worden en dan tegelijkertijd ook opgehoogd. Dan zullen er ook andere stukken die daarop aanpassen aangepakt moeten worden. Zoals bij de Wenenweg ook een stuk van de Madrid en Luxemburgweg hoort. En bij de Bernweg ook de Londenweg. Als die straten toch open liggen en de riolering hoger moet gaan liggen dan moet de straat ook iets hoger. Dat houd dus in dat we komend jaar straatwerken in de Hoofdstedenbuurt kunnen verwachten.
Tegelijkertijd ook een revitalisering van de omgeving?
We wachten dit af.
Het laatste nieuws vanuit de Gemeente is dat de tweede helft van 2013 met de Wenen-Madrid en Luxemburg-weg wordt gestart.

 

Wijkmeester / Complexbeheerder


De Madrid-,Luxemburg- en Londenweg hebben tot grote tevredenheid een complexbeheerder.
Voor de rest van de flats, die nog geen complexbeheerder hebben, zijn gesprekken met de betreffende flatcommissies aan de gang om ook voor hun flat een complexbeheerder aangesteld te krijgen.
Mede doordat een van de wijkmeesters met pensioen is gegaan en Waterweg Wonen hiervoor geen nieuwe invulling aan wil geven is het voor het onderhoud en veiligheid in de wijk wel nodig dat hier iets anders tegenover komt te staan. Dat dan in de vorm van een complexbeheerder voor de overige flats die dat wel willen.
Er hangt wel een klein prijskaartje aan van drie à vier euro maar dat zijn de voordelen van zo iemand wel waard.
De HBV wacht dus eerst het advies van de flatcommissies af alvorens we gaan praten met Waterweg Wonen om hier al dan niet gestalte aan te geven.
De Brusselweg is zelfs al zo ver dat ze alle bewoners al hebben benaderd!

 pdf kl