Mededelingen: Onze penningmeester Els Bruijs heeft om persoonlijke redenen te kennen gegeven dat zij stopt als penningmeester. Dat heeft zij vele jaren tot tevredenheid gedaan. Inmiddels heeft zowel het bestuur als mede de flatcommissie's op gepaste manier afscheid genomen van Els.

Gelukkig hebben we inmiddels een nieuwe penningmeester, Lex Neervoort (oud voorzitter HBV). Lex is bereid gevonden deze functie te willen gaan vervullen. Hij is inmiddels al aan de slag gegaan en heeft de begroting voor 2022 gemaakt en deze is aan Waterweg Wonen gestuurd ter goedkeuring. In de algemene ledenvergadering zal Lex Neervoort worden voorgedragen als penningmeester en lid van het dagelijks bestuur.

 

Paasbrunch,

De Stichting Activiteiten heeft een bijdrage gevraagd voor het houden van een paasbrunch die plaats vindt op 16 april 2022 in onze wijk. Het betrof een bedrag van 500 euro en deze aanvraag hebben wij als dagelijks bestuur gehonoreerd. Inmiddels bent u uitgenodigd via een brief om daar aan deel te nemen. Wij wensen u daarbij veel plezier en we bedanken de Stichting Activiteiten voor het organiseren van deze activiteit. Eindelijk weer wat leven in de wijk.

 

Donatie Stadsboerderij Holywood,

Zoals jullie weten heeft de gemeente Vlaardingen flink bezuinigd op de kosten en ondersteuning van de stadsboerderij. Wij als bestuur vinden het echter van groot belang dat de stadsboerderij blijft bestaan. Door ze een donatie te geven waarvan twee koeien een jaar lang kunnen eten (kosten 1000 euro) en het aanschaffen van een paardje (800 euro). Een paardje is namelijk kort geleden overleden dus vandaar. Wij hopen met dit gebaar aan te geven hoe belangrijk wij het vinden dat de Stadsboerderij blijft bestaan. Een steuntje in de rug bedoeld is voor zowel de medewerkers, vrijwilligers en uiteraard de dieren. Op fb kunt u een post terugvinden met foto's van het moment dat wij de donatie hebben overhandigd. (https://www.facebook.com/hbvhoofdstedenbuurtvlaardingen?ref=hl ) Dit voorstel is op 16 maart 2022 besproken met het bestuur en de flatcommissies, zij hebben het voorstel goedgekeurd. In de algemene leden vergadering zal dit voorstel bekrachtigd dienen te worden. Wist u dat u ook vriend kan worden van de stadsboerderij, hoe en wat daar voor nodig is kan u terug vinden op de site, https://stadsboerderijholywood.nl

 

285602846 5216583478401317 4004296347660413775 n

 

CV ketels,

Daar er veel storingen door lekkage’s zijn voorgekomen is er in overleg met Waterweg Wonen besloten om voorlopig weer terug te gaan naar een onderhoudscyclus van 2 jaar in plaats van 3 jaar. Onderzocht wordt hoe en welk merk cv ketel het betreft die de storingen veroorzaken. Het blijkt ook dat het onderhoud niet overal volgens de bestaande frequentie verloopt, dat wordt mede onderzocht. Wordt vervolgd.

 

Meedoen met Waterweg Wonen,

Er is door het dagelijks bestuur van de HBV, dagelijks bestuur de Toekomst Holy Zuid en de Zwaluwenlaan gekeken naar de concept Samen Werking Overeenkomst, dat is een gezamenlijke overeenkomst met Waterweg Wonen, de huurdersraad en bewonerscommissies. Deze overeenkomst is behoorlijk gedateerd en dient dus aangepast te worden conform de nieuwe Overleg Wet. Onze opmerkingen en aanbevelingen zijn door Waterweg Wonen ontvangen en bekeken wordt of zij dit gaan verwerken in de overeenkomst. Het is voor ons als vereniging een belangrijk document, want hierin staat onze rechtspositie betreffende diverse onderwerpen. Als het goed is wordt er een bijlage toegevoegd voor situaties waar geen bewonerscommissies aanwezig is, dit zou van belang kunnen zijn voor het informeel overleg dat dan plaats kan vinden. Dit alles wordt voorgelegd ter goedkeuring in een algemene ledenvergadering van de Huurdersraad die in april plaats gaat vinden, u als bewoner bent ook van harte welkom. De datum en tijd is bekend gemaakt in het blad Watermerk dat u heeft ontvangen van Waterweg Wonen.

 

Warmtenet

Tot op heden is er niets vernomen van zowel de gemeente als Waterweg Wonen.

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen we u daarvan op de hoogte houden.

 

Wat gebeurd er met de containerruimtes?

Waterweg Wonen heeft te kennen gegeven dat zij voor het gebruik van deze ruimtes het verstandig vindt om een enquête te houden onder de bewoners. Men wil zodoende weten wat voor behoefte er is onder de bewoners. Toegezegd is dat dit het eerste kwartaal 2022 zal plaats vinden. De uitkomst zal als gekwalificeerd advies voorgelegd worden aan de HBV.

Uiteraard zal u dan op de hoogte gesteld moeten worden door Waterweg Wonen wat de keuze is geworden van uw flat.

 

Meerjaren Onderhoud Begroting,

Vanuit de onderhoud begroting zijn we eerder tot overeenstemming gekomen wat betreft het schilderwerk van zowel de Wenenweg als de Lissabonweg hoog. Het belangrijkste was dat wij van mening waren om geplande werkzaamheden gedurende de jaren 2021-2022-2024 te clusteren om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. Daar ging WaWo mee akkoord, logisch want het is ook goedkoper om het in een keer uit te voeren. Helaas zijn we niet tevreden hoe het proces verlopen is. We hadden afspraken gemaakt dat de werkzaamheden conform de lijst zou worden uitgevoerd, alleen zijn we niet door WaWo geïnformeerd dat er nog een zgn. conditiemeting plaats zou vinden. Deze meting werd verricht door WaWo en het schildersbedrijf. Daaruit kwam als resultaat dat bepaalde werkzaamheden volgens hun niet nodig waren zoals het verven van de plafonds op de galerijen ,balkons ,steunbalken, borstwering en trappenhuizen. Al met al teleurstellend allemaal.

Na overleg kregen we dan nog voor elkaar dat op de Wenenweg de plafonds van de galerij op de 7e etage geschilderd werden en op de Lissabonweg werden de plafonds op de galerij van de 13e etage gereinigd. Ook werden twee verdiepingen van de zeven in het zgn. noodtrappenhuis op de Wenenweg alsnog geschilderd.

We hebben geen behoefde om op zo’n manier verder te gaan. We hebben aangegeven een lijst te willen ontvangen wat er nu werkelijk gedaan gaat worden bij het schilderen van een flat, om teleurstellingen en misverstanden te voorkomen. De Lissabonweg 5-7 hoog is volgend jaar aan de beurt zijn en hopelijk gaat dat dan beter verlopen.

 

Bezoek van de burgemeester Bert Wijbenga

Op donderdag 31 maart is de burgemeester op bezoek geweest, met het doel om de Hoofdstedenbuurt beter te leren kennen.

 

Bij ons in de buurt. Aandachtsgebied Hoofdstedenbuurt Holy

Er is in 2020 door de gemeente Vlaardingen besloten om de Hoofdstedenbuurt als aandachtsgebied te benoemen. In de algemene leden vergadering van 26 februari 2020 is dit aan de orde gekomen als startdatum werd genoemd 9 maart 2020. Een aantal onderwerpen zijn inmiddels aan de orde gekomen zoals laag opgeleiden/armoede/laag inkomen/criminaliteit/zorg die achteruit gaat/en veiligheid. Het is de bedoeling dat door dit project de leefbaarheid wordt versterkt en men inzicht krijgt wat er zoal leeft in de wijk. Er hebben zich toen een aantal bewoners opgegeven om hier aan mee te doen. In de afgelopen jaren zijn er een aantal bijeenkomsten geweest waar diverse onderwerpen aan de orde kwamen zoals;

               1. Achter de voordeur (eenzaamheid-individuele gevallen

$12.     Saamhorigheid (gericht op sociale cohesie en binding)

$13.     Wonen

$14.     Onderwijs

$15.     Achterstands en werkproblematiek

Inmiddels is besloten Eenzaamheid achter de voordeur en saamhorigheid samen te voegen.

Tevens zijn er onderwerpen toegevoegd namelijk, Buurthuis en bouwplaats.

Diverse instanties zijn hiermee aan de slag gegaan, helaas zorgde Corona er voor dat het geheel behoorlijk verstoord werd, sommige sessies gingen niet door en er vonden zoomvergaderingen plaats, tussentijds stopten sommige deelnemers en namen anderen hun plaats weer in, Wel is gelukkig besloten om een projectleider aan te stellen, die het geheel beter zou kunnen leiden. Dat is Peter Bender geworden

Het leek ons verstandig dat de projectleider in de algemene ledenvergadering van 6 april komt vertellen wat de stand van zaken is.

Gelukkig heeft hij de uitnodiging aanvaard.

Wil u over dit onderwerp bijgepraat worden dan is het zeker van belang om op de algemene ledenvergadering te komen. Tot dan.

Het is een lange nieuwsbrief geworden, maar we vinden het van belang dat u weet dat de HBV Hoofdstedenbuurt nog steeds actief is en voor de belangen voor u als bewoner opkomt.

We doen nogmaals een oproep aan u om ons te komen versterken. We hebben zowel flatcommissie en bestuursleden nodig. U bent van harte welkom, schroomt niet u zal alle informatie, hulp en steun krijgen nodig om uw taak te kunnen vervullen.

Vergeet niet dat een sterke actieve bewonersorganisatie van groot belang is om zaken voor elkaar te krijgen. Daar hebben we u voor nodig.

 

Met vriendelijke groet,

 

Kees Kolmeijer

Secretaris

Huurders Belangen Vereniging Hoofdstedenbuurt ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )