De Samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst waarin de rechten en plichten vermeld staan van zowel de huurdersraad, de bewonersorganisaties en Waterweg Wonen. De overeenkomst is gebaseerd op de Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) en de Wet Maatregelen Middenhuur.

 De overeenkomst was aan herziening toe, de laatste versie was namelijk van januari 2011. Vertegenwoordigers van bewonersorganisatie als zijnde de huurdersraad hebben dit in een werkgroep diverse maal met elkaar besproken en daarna met Waterweg Wonen overeenstemming bereikt en zo is de overeenkomst tot stand gebracht.

 Als HBV hebben we hieraan deelgenomen. Met name de rol van bewonersorganiaties/commissies komen nu meer tot zijn recht in de overeenkomst. De overeenkomst is voor partijen een belangrijk document. Een handvat wat te doen bij diverse onderwerpen wat betreft gekwalificeerd advies en instemmingsrecht. Zaak is om hier naar te handelen. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en is dus 19 april in werking getreden. Bij wijzigingen van wetgeving of in werktreding van enige andere wetgeving voor het overleg tussen verhuurder of huurder zal deze overeenkomst worden aangepast.


pdf kl

287701340 5273750099351321 3790929247538360846 n