De Huurders Belangen Vereniging Hoofdstedenbuurt (HBV) is een vereniging die zich ten doel stelt de belangen van de huurders in de Hoofdstedenbuurt te behartigen bij Waterweg Wonen.

 

De samenstelling van het HBV bestuur en de flatcommissie hangt in iedere flat in het mededelingen kastje. Iedere flat heeft een flatcommissie waarvan er een in het bestuur HBV zitting heeft. Zodoende heeft iedere flat zoveel mogelijk inbreng in hetgeen we met WaWo bespreken. De communicatie gaat momenteel nog met nieuwsbrieven op papier. In de toekomst wensen wij dit meer via deze site te doen.

Wat bespreken wij zoal met WaWo?

  • De schoonmaakkosten 
  • De servicekosten: elektra, container, vervangen van de lampen
  •  De stook- en warmwaterkosten 
  • De leefbaarheid 
  • De klachten van bewoners die via de flatcommissies worden besproken 

Verder maken wij ook deel uit van de Huurdersraad. Via de Hurdersraad zitten wij in diverse werkgroepen zoals bijv.

  • Huurbeleid 
  • De huurder en de VVE 
  • Jaarlijkse huurronde 
  • Strategisch Voorraad Beleid van de huurwoningen 
  • etc.